CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU CHÍNH LONG

Văn phòng tại Hà Nội: TẦNG 6, tòa nhà Hòa Bình, KCN Hoàng Mai, 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội

Hotline: (84.24) 3.63.40.979 - 098.58.50.218

Tel : (84.4) 3.63.41.251 | Fax : (84.4) 3.63.41.253

Văn phòng tại Vinh: Tầng 4, tòa nhà 146 Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh, Nghệ An

Tel: 0988 581 339/ 0905 244 399

Email: chg082@petchem.com.vn

Đại lý dầu Leopard: Đường 21A, cầu Sắt, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, Hà Nam

Tel: 0941689787

---

Email: info@petchem.com.vn

Website : http://petchem.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU CHÍNH LONG

Văn phòng Hà Nội: Tầng 6, tòa nhà Hòa Bình, KCN Hoàng Mai, 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội

Hotline: 0986 281 908 | Tel : (84.4) 3.63.41.251 | Fax : (84.4) 3.63.41.253 | Email: info@petchem.com.vn

Văn phòng Vinh: Tầng 4, tòa nhà 146 Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh, Nghệ An

Tel: 0988 581 339 | 0905 244 399 . Email: chg082@petchem.com.vn | Skype: vinh.dx

Design by iColor