• CHẤT LỎNG GIA CÔNG XUNG ĐIỆN - ELECTRIC DISCHARGE FLUID