• Tầm Nhìn – Sứ Mệnh

    24 Tháng Mười Hai, 2020

    TẦM NHÌN: Xây dựng và phát triển thương hiệu LEOPARD trở thành thương hiệu uy tín, chất lượng số 1 tại thị trường phía Bắc Việt Nam đến năm 2025 và phát triển thị phần phía Nam Việt nam thông qua hợp tác với các đối tác địa phương

    SỨ MỆNH: Cung cấp sản phẩm chất lượng, góp phần nâng cao năng xuất trong vận hành máy móc thiết bị và động cơ, hướng đến sự tin yêu của khách hàng.

    ĐỊNH VỊ: Thương hiệu Việt Nam – Đẳng cấp quốc tế

    GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Xây dựng môi trường làm việc hòa hợp với người lao động, với khách hàng trên cơ sở hợp tác gắn kết, thủy chung và cùng mang lại lợi ích, hướng tới việc bảo vệ môi trường, góp phần tích cực phát triển xã hội, cộng đồng