CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU CHÍNH LONG

Địa chỉ : TẦNG 6, tòa nhà Hòa Bình, KCN Hoàng Mai, 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội

Hotline: (84.24) 3.63.40.979

Tel : (84.4) 3.63.41.251 | Fax : (84.4) 3.63.41.253

Email : info@petchem.com.vn

Hotline: 098.58.50.218

Website : http://petchem.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU CHÍNH LONG

Địa chỉ : Tầng 6, tòa nhà Hòa Bình, KCN Hoàng Mai, 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
Tel : (84.4) 3.63.41.251 | Fax : (84.4) 3.63.41.253
Email: info@petchem.com.vn | Website : www.petchem.com.vn

Design by iColor