image-1
Thông tin chi tiết sản phẩm xin liên hệ tại:

Địa chỉ : TẦNG 5, tòa nhà Hòa Bình, KCN Hoàng Mai, 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội

Tel : (84.4) 3.63.41.251

Fax : (84.4) 3.63.41.253

Thông tin sản phẩm

- Sử dụng phổ biến sản xuất PET
- Dùng làm chất chống đông cho các hệ thống làm mát ô tô.
- Dung dịch phá băng cho ngành hàng không
- Dung dịch giải nhiệt, chống đông, làm mát cho động cơ
- Các qui trình chống đông lạnh cho ngành Bia + Nước giải khát
- DEG: lubricants (dầu nhờn...)CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU CHÍNH LONG

Địa chỉ : Tầng 6, tòa nhà Hòa Bình, KCN Hoàng Mai, 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
Tel : (84.4) 3.63.41.251 | Fax : (84.4) 3.63.41.253
Email: info@petchem.com.vn | Website : www.petchem.com.vn

Design by iColor